"VITCOIN", một loại tiền điện tử dựa trên bản vị vàng

Eitecoin "VITCOIN", một loại tiền điện tử dựa trên tiêu chuẩn vàng, thực sự mang đến cho bạn vàng lỏng có thể chuyển đổi thành tài sản kỹ thuật số và tăng tính thanh khoản. Etecoin đã được đưa ra trên bản vị vàng và được liên kết với giá vàng quốc tế theo thời gian thực. Nếu vàng là tài sản được bảo quản lâu nhất trên thế giới, thì Etcoin là cửa sổ đầu tư thuận tiện và dài nhất trên thế giới.

Image

Công nghệ blockchain của Eitecoin được gọi là chuỗi trung tâm, là hệ thống cốt lõi trong công nghệ blockchain VRC-20, chủ yếu bao gồm chuỗi trung tâm Centerchain, chuỗi phân đoạn và cầu bện Bridege. Nó trở thành người vận chuyển trong toàn bộ hệ sinh thái blockchain VRC-20, chịu trách nhiệm thu thập dữ liệu mạng khối, sắp xếp quy trình xác minh nút và thực hiện xác minh cuối cùng cho kết quả xác minh. Chuỗi xương sống cũng đảm nhận nhiệm vụ quan trọng là quản lý an ninh mạng VRC-20, mang lại sự đồng thuận thống nhất và đảm bảo an ninh cho toàn bộ hệ thống mạng.

Image

Chuỗi trung tâm

Chuỗi trung tâm là hệ thống cốt lõi trong công nghệ blockchain VRC-20. Nó chủ yếu trở thành người vận chuyển trong toàn bộ hệ sinh thái blockchain VRC-20, chịu trách nhiệm thu thập dữ liệu mạng khối, sắp xếp quy trình xác minh nút và thực hiện xác minh cuối cùng cho kết quả xác minh. Chuỗi xương sống cũng đảm nhận nhiệm vụ quan trọng là quản lý an ninh mạng VRC-20, mang lại sự đồng thuận thống nhất và đảm bảo an ninh cho toàn bộ hệ thống mạng.

Image

Chuỗi mảnh

Nói một cách đơn giản, sharding là một phương pháp phân vùng. Phân phối khối lượng công việc tính toán và khối lượng công việc lưu trữ cho mạng P2P để mỗi nút không chịu trách nhiệm xử lý tất cả các giao dịch của toàn bộ mạng, mà chỉ xử lý thông tin phân vùng (hoặc phân đoạn) của riêng nó, có thể tăng tốc các nút mạng Xác minh tốc độ và cải thiện hiệu quả và hiệu suất của toàn bộ mạng.

Chúng tôi sẽ không chỉ chạy một chuỗi khối duy nhất mà là nhiều chuỗi khối, và không gọi mỗi chuỗi là một chuỗi khối, mà là một phân đoạn (shard). Mỗi phân đoạn sẽ có một trình xác minh hoặc mạng nút độc lập. Các nút xác minh phân đoạn sẽ được sắp xếp ngẫu nhiên bởi hợp đồng thông minh trong chuỗi trung tâm. Các phân đoạn cũng sẽ xác minh thông tin của nhau, cho đến khi tính xác thực của thông tin được xác nhận, dữ liệu kết quả sẽ được tải lên chuỗi xương sống cho vòng xác minh cuối cùng. Phần thưởng cho các nút xác minh sẽ được phân phối sau khi chuỗi trung tâm xác nhận thông tin.

Image

Cầu bện

Cầu dệt không chỉ trở thành một phương tiện xuyên chuỗi trong lĩnh vực blockchain mà còn là một giao diện để liên kết công nghệ blockchain trong các ngành công nghiệp dưới chuỗi khác nhau. Vai trò của cầu dệt là chuyển đổi dữ liệu trong chuỗi thành một ngôn ngữ quen thuộc với blockchain và Nó được tải lên blockchain VRC20, cho phép người dùng trong nhiều lĩnh vực khác nhau trên thế giới chia sẻ dữ liệu trên hệ sinh thái VRC, cho phép người dùng trải nghiệm sự tiện lợi và lợi ích do công nghệ blockchain mang lại. Nó cho phép các hợp đồng thông minh trong blockchain truy cập dữ liệu từ thế giới bên ngoài một cách an toàn.

Các hợp đồng thông minh bị khóa trong blockchain và bị cô lập với thế giới bên ngoài. Tuy nhiên, trong nhiều ứng dụng, hoạt động của hợp đồng thông minh cần dựa vào thông tin thế giới thực bên ngoài. Mạng cung cấp một bộ sưu tập dữ liệu tham chiếu giá phi tập trung và an toàn trên chuỗi. Mạng này bao gồm các nút hoàn toàn độc lập đã được đánh giá bảo mật.

Image

Cơ chế xác minh hai bước

Nó trở thành con mắt của bầu trời trong toàn bộ hệ thống blockchain lõi VRC và đồng bộ hóa với dữ liệu blockchain thời gian thực, nhưng có sự khác biệt 60 phút giữa dữ liệu đồng bộ của cả hai bên. Cơ chế này được thiết kế để cung cấp khả năng bảo vệ kép cho hệ thống VRC và mang lại cho người dùng trải nghiệm giao dịch an toàn tuyệt đối. Hệ sinh thái VRC có cơ chế đảm bảo ba. Hệ sinh thái VRC không sử dụng một hệ thống ngôn ngữ duy nhất để vận hành mà thay vào đó được vận hành bằng ba ngôn ngữ khác nhau: để tạo ra các kiểm tra và cân bằng và đạt được hiệu quả xác minh lẫn nhau.

Image

Cấp độ đầu tiên: ngôn ngữ gần gũi với người dùng

Lớp thứ hai: Ngôn ngữ sinh thái VRC

Lớp thứ ba: ngôn ngữ đặc biệt bảo mật

Image

VINVITO